ผมมีความตั้งใจที่จะใช้บล็อก Gotoknow ในการสอนของผมในทุกระดับ ตั้งแต่ปริญญาตรี โท และเอก 

ผมได้กำหนด

 

·        หัวข้อประเด็นหลักที่ผมจะต้องสอนอยู่แล้ว

 

·        นำมาเรียบเรียงไว้ในการเขียนเล่าเรื่อง

 

·        เป็นตอนๆ แต่จะไม่เรียงกัน

 

·        เพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตและน่าเบื่อหน่ายของบุคคลทั่วไป ที่เหมือนการอ่านตำราเรียน ที่น่าเบื่อ

 

·        ได้พยายามเน้นการแจงประเด็นทีละเรื่องในวิชาที่ผมต้องสอน

 

·        ที่เหลือให้นักศึกษาไปค้นเพิ่มเติมเอาเอง

  

โดย

 

·        การเปิดประเด็นในห้องเรียน

 

·        แล้วค้นหาหัวข้อที่ใกล้เคียงที่สุด

 

·        บรรยายตามสาระในเอกสาร

 

·        ตอบประเด็นที่ฝากไว้ และที่ถามในห้องเรียน

   

ผมได้นำเรื่องที่มีโอกาสใช้มากๆมาลงก่อน และเรื่องอื่นๆตามลงมา และได้ดูสถานการณ์ว่าเรื่องใดควรจะลงจังหวะใด เพื่อไม่ให้พลาดหลักการทางวิชาการ

 

โดยเน้น

 

·        หลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง

 

·        ปัญหาการพัฒนา ในระดับต่างๆ

 

·        การใช้การจัดการความรู้ในการทำงาน

 

·        ทางออก ทางเลือก

 

·        ความเห็นของนักปฏิบัติ นักวิชาการ และข้าราชการสายต่างๆ ให้นักศึกษามั่นใจว่าประเด็นน่าจะใกล้เคียง สิ่งที่เป็นจริงมากที่สุด

  

เมื่อเริ่มต้นสอน ผมจะนำเสนอกรอบแนวคิดนำทาง ก่อนการให้นักศึกษามีโอกาสเข้าอ่าน และค้นคว้าเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั้ง

 

·        ครูคน (จากผม)

 

·        ครูธรรมชาติ (จากระบบที่ตนเคยเห็นมา)

 

·        ครูเครื่อง (จากระบบฐานข้อมูลต่างๆ)

  

จากในบล็อกจะสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการอ่านการเรียนของนักศึกษาได้ และสามารถสะท้อนให้ผู้เรียนเห็นความจริงจังกับการทำงานแบบต่อเนื่องของผม ตามหลักการของ

 

·        บอกให้รู้ 

·        ทำให้ดู

 ·        อยู่ให้เห็น

·        เย็นให้สัมผัส  

ผมเชื่อว่านักศึกษาส่วนใหญ่คงจะได้รับบทเรียนที่เป็นตัวอย่างที่ผมทำให้ดูจริงๆ

แต่ใครจะปฏิบัติได้หรือไม่ ก็คงต้องดูกันต่อไปสักพัก  

ขอบคุณครับที่ติดตาม