ความเห็น 144216

ผมใช้บล็อกในการสอนอย่างไร

เขียนเมื่อ 
  • ผมเห็นว่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ ให้ผู้เรียน
  • ถ้าผู้เรียนทุกคนทำการบ้านมาดีๆจะเรียนอย่างสนุกสนาน