ความเห็น 145152

ผมใช้บล็อกในการสอนอย่างไร

เขียนเมื่อ 
เข้ามาอ่านเอาความรู้ครับ สรุปว่าบล็อกนี้เวิร์คมากๆสำหรับเป็นสื่อในการเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน นอกโรงเรียน และตามอัธยาศัย ตามอาจารย์ ดร.แสวง ไปอ่านบันทึกนี้ ด้วยครับ