หายไปนานหลายวัน เมื่อวานก็เข้าใช้ gotoknow ไม่ได้ วันนี้เลยลองใหม่  ใช้ได้แล้ว เลยกะว่าจะบันทึกต่ออีกสักหน่อย...

จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้เริ่ม COPs ที่คิดว่าจะทำเลยค่ะ...อาจด้วยเหตุหลายประการ เช่น งานล้นมือ ต้องใช้เวลาคิดว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี และจะต้องศึกษาเพิ่มเติมให้ชัดแจ้งในกระบวนการ หรือหาวิธีที่เหมาะ และดีที่สุด นั่นก็คือ ต้องมีเวลาให้กับการนับหนึ่งจุดนี้  ในฐานะที่เป็นหัวหน้างาน จะต้องนำพาคนในชุมชนดำเนินการ KM และต้องดูแลการปฏิบัติงานประจำวัน  แต่อย่างไรก็ตาม COPs เล็ก ๆ ตรงนี้จะต้องเกิดค่ะ...