ภาพบรรยากาศการพัฒนาโรงพยาบาลคุณภาพ

 ภาพบรรยากาศของการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ สู่โรงพยาบาลคุณภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ ทีมงาน KKU_KM รับไปเป็นคุณอำนวยครับ

สสจ อุบลราชธานี

ภาพทีมงาน Blogger และ คุณอำนวยจากรั้วมอดินแดงกำลังนั่งฟัง JJ

สสจ อุบลราชธานี

ภาพ JJ กำลังแนะนำการทำกิจกรรม BAR = Before Action Review ก่อนเรียนรู้ร่วมกัน

Action Learning

Action Learning เรียนรู้ร่วมกัน กู่สร้างสรรค์ สู่โรงพยาบาลคุณภาพ เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี

อ.แป๋ว คุมเข้ม

ภาพ อ.แป๋ว ( http://gotoknow.org/blog/paew) คุมเข้ม

สสจ อุบลราชธานี

ทีมงานนัดติดตาม ความก้าวหน้า และ ต่อยอดวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ครับ

JJ2007