เป็นผลงาน กิจกรรม  " ใบไม้จินตนาการ" ของนักเรียน ม. 3 รร.บ้านสำโรง-โคกเพชร ต.ท่าสว่าง  เมือง จ.สุรินทร์ เมื่อวันท 17 มกราคม  ที่ผ่านมาคะ

ป.ล  ต้องขอบคุณ คุณณัชร ที่แนะนำเอารูปลงคะ ......