Gotoknow trend 2549: กราฟแสดงแนวโน้มการเขียนบันทึกตลอดปี 2549 ของ รศ.รังสรรค์-มข, นพ.สมบูรณ์,ใบบุญ,paew,kapoom,ดร.ประชาสรรค์,คนไร้กรอบ,Mitochondria,จันทรัตน์,ชาญวิทย์,ครูนงเมืองคอน,วิไลลักษณ์และ น.เมืองสรวง


การรวบรวมจำนวนบันทึกในแต่ละเดือนเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพลังความตั้งใจในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผ่าน gotoknow ตั้งแต่ช่วงเริ่มเขียนบันทึกเรื่องแรก จนถึงสิ้นสุดปี พ.ศ. 2549

เริ่มต้นกันที่


บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 197
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 72
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 2.73
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 16.42
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 6


สำหรับท่านเอื้อแห่ง มข.ท่านนี้ บันทึกหลายอย่างของท่านมีความน่าสนใจจริงๆครับ ถือได้ว่า เป็นผู้ที่เขียนบันทึกได้มากพอสมควร เมื่อมองถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน


เรื่องเล่าเบาๆ โดย นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 13
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 13
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 1
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 4.33
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 4.33


สำหรับคุณหมอท่านนี้ แม้จะเขียนวันละบันทึก แต่น่าติดตามทั้งเนื้อหา และสถิติที่กำลังทะยานพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆ แม้จะเข้ามาเขียนบันทึกใน gotoknow ในเวลาไม่นานนัก แต่กลับเข้าไปนั่งในหัวใจของผู้อ่านหลายท่าน….


การพัฒนาองค์การ ใบบุญ

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 130
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 95
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 1.36
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 10
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 7.31


ถือว่า เป็น blogger ของ มข.อีกท่านหนึ่งที่เหนียวแน่นพอสมควรครับ เพราะเขียนบันทึกมานานถึง 13 เดือนเข้าไปแล้ว แบบนี้เขียนบันทึกต่อเนื่องได้อีกยาวนานครับ


paew แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย paew

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 38
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 22
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 1.72
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 12.67
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 7.34


และแล้ว ก็โดนเก็บ… สถิติจนได้ครับสำหรับ Blogger ท่านนี้ ที่เริ่มต้นในเวลาพร้อมกับ นพ.สมบูรณ์ แต่อาจจะขยันเขียนกว่าคุณหมอเพียงเล็กน้อย ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน ต่างกันแค่ 0.03 เท่านั้นเองครับ อิอิอิ


ความ “ในใจ โดย Ka-Poom

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 296
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 175
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 1.69
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 29.6
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 17.5


ความจริงแล้วเธอมีหลาย blog แต่ blog ที่หยิบมารายงานข้อมูลนี้ เป็นบล็อกในใจของผู้อ่านหลายท่าน กับระยะเวลาเพียง 10 เดือนแต่ได้ระบายความ “ในใจ จนซึมซาบเข้าไนหัวใจของผู้อ่านหลายท่านไปแล้ว


Leadership Development ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 90
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 55
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 10
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 6.11
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 1.63


ท่านผู้นี้มีข้อมูลที่น่าสนใจมากมาย และแยกเขียน blog หลาย blog ไม่ว่าจะมีบันทึกมากน้อยแค่ไหน ทุกข้อมูลมีคุณค่าเสมอ


คนไร้กรอบ โดย คนไร้กรอบ

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 83
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 57
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 1.46
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 10.38
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 7.13


เห็นเส้นกราฟที่พุ่งดิ่งลงช่วงส.ค. - พ.ย. ก่อนที่จะพุ่งขึ้นมาจนเกือบทำลายสถิติสูงสุด สะท้อนถึงพลังความรู้ที่อัดแน่นที่รอวันระเบิดสาระความรู้ออกมา ตามช่วงเวลาหรือเปล่าหนอ


จากแดนซากุระ…สู่…พุ่มมะลิ โดย Mitochondria

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 60
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 47
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 1.28
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 5
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 3.91


จากกราฟที่เห็นนั้น แสดงให้เห็นว่า หลายช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่ไมโต ท่านมีเวลาที่จำกัดจริงๆ ทำให้เส้นกราฟแตะ 0 ถึง 3 เดือน น่าสังเกตว่า เดือน ต.ค ที่ทำลายสถิติสู สุดแล้ว บันทึกในบล็อกนี้ มีน้อยลงดังเดิม อาจเป็นเพราะว่า ติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเข้นข้นทุกบันทึกกับครูอ้อย สิริพร กุ่ยกระโทกหรือเปล่าหนอ….


bridge for healthy โดย จันทรรัตน์

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 93
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 87
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 1.06
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 8.45
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 7.91


เห็นกราฟที่ขึ้นลงเป็นจังหวะแล้ว นึกถึงเนื้อหาในบันทึกของท่านผู้นี้ ที่สะท้อนมุมมองต่างๆที่ให้ข้อคิดดีๆอยู่เสมอ ด้วยแนวทางในการถ่ายทอดที่เป็นแบบฉบับเฉพาะตัว


เส้นทางเรียนรู้อันยาวไกล โดย ชาญวิทย์

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 61
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 53
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 1.15
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 7.63
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 6.63


นี่คือ blog ที่ได้รับรางวัลสุดคะนึงเมื่อ ส.ค. 2549 ที่ผ่านมา ที่ยังคงมีบันทึกออกมาให้ติดตามอย่างต่อเนื่องอีกยาวไกลครับ


lampang_network โดย วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 286
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 213
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 1.34
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 17.88
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 13.31


ช่วงต้นปี 2549 มีบันทึกพรั่งพรูออกมาอย่างมากมายจริงๆครับ สำหรับ blog ที่ได้รับรางวัลสุดคะนึงเมื่อ มี.ค. 2549 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงที่ได้รับรางวัล กำลังใจล้นหลามจนเห็นภาพเป็นภูเขาลูกโตๆ …


</a>ครูนอกโรงเรียน ครูนงเมืองคอน

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 147
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 131
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 1.12
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 18.38
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 16.38


นี่คือ blog ที่ได้รับรางวัลสุดคะนึงเมื่อ มิ.ย. 2549 ที่ผ่านมา และยังคงมีบันทึกที่มีคุณค่าออกมาเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่า กราฟจพพุ่งขึ้นต่อไปได้ไม่ยากครับ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเครือข่ายท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธิ์โดย อำนาจ แสงสุข ( น.หนองสรวง , น.เมืองสรวง)

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 36
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 19
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 1.89
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 5.14
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 2.71


คำสำคัญ (Tags): #report2549#stat#gotoknow#trend#ranking
หมายเลขบันทึก: 73771เขียนเมื่อ 21 มกราคม 2007 16:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 10:45 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (5)
ขอบคุณมากครับ นายบอนที่นำสถิติการเขียนบันทึกมาให้ชมกัน
  • ขอบคุณนายบอนเช่นเดียวกัน

แม้จะเข้ามาเขียนบันทึกใน gotoknow ในเวลาไม่นานนัก แต่กลับเข้าไปนั่งในหัวใจของผู้อ่านหลายท่าน....

  • คำนี้ให้กำลังใจมากกว่าสถิติเสียอีกครับ
  • ผมจะรักษากร๊าฟ ให้อยู่ที่ 9-10 บันทึกต่อเดือน
  • หลังจากนี้ไปอีก 1 ปี นายจะเห็นว่า กร๊าฟ ของผมเป็นกร๊าฟเกือบจะเส้นตรงที่ดูแน่วแน่ มั่นคง ไม่แกว่งขึ้นๆ ลงๆ ........แน่นอน

สวัสดีครับพี่ไมโต 
 ขอบคุณครับ ที่เปิดเจอ

สวัสดีครับคุณหมอ
   แหม ตั้งใจให้ชมกราฟ ดันมาติดใจคำบรรยายใต้กราฟ ผิดคาดครับ
  แต่ไม่ธรรมดาครับ ที่จะใช้ความแน่นแน่มั่นคงในการพล็อตกราฟของคุณหมอตลอดปี แต่จะขึ้นๆลงๆมั่งก็ได้นะครับ เหมือนกราฟชีพจรการเต้นของหัวใจน่ะครับ ถ้าเห็นเป็นเส้นตรง อาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่ (ในกรณีชีพจรการเต้นของหัวใจ)
เห็นด้วยกับคุณหมอสมบูรณ์ว่า สถิติไม่ใช่สิ่งที่เติมพลังให้กับเรานะคะ คำที่เขียนถึงซึ่งบอกว่าคุณบอนคิดยังไงกับเรามากกว่าที่อยากจะอ่าน (ไม่ได้แปลว่าเขียนว่าแล้วพลังจะลดลงนะคะ ทั้งชมและติ คือเสียงสะท้อนที่ต้องการ หากมีเหตุผลจากตัวตนของผู้ให้ความเห็นนั้นๆ เพราะกัลยาณมิตรคือเพื่อนที่ชมในสิ่งดี และบอกเล่าในสิ่งที่ต้องแก้ไขค่ะ)
สถิติที่นำมารายงาน เป็นเหมือนการสร้างความกระตือรือร้นครับ เพราะอ่านแล้ว ไม่ถึงใจเนื่องจากท่านเหล่านั้น เขียนบันทึกออกมาไม่มากนัก จึงนำมาสู่การรวบรวมสถิติ

ถ้าสังเกตให้ดี นายบอนจะรวบรวมสถิติบ่อยๆจากบล็อกที่อยากอ่านนะครับ มีหลายบล็อกที่ไม่ค่อยจะรวบรวมเลย เพราะมีบันทึกให้อ่านอย่างจุใจ ต่อเนื่องตลอดครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี