ด้วยภารกิจและหน้าที่การงานทำให้การก้าวเดินทางของเรื่องชีวิตและเบาหวานต้องขาดหายไปเป็นเวลานาน ประกอบกับกระผมเองก็ไม่ค่อยถนัดกับการพิมพ์ภาษาไทย ด้งนั้นขอให้มิตรรักแฟนเพลงโปรดให้อภัยด้วย

ความหวังแรกตอนนี้อยากจะระดมหมอที่มีความสนใจที่จะดูแลผู้ป่วยเบาหวานมาเสวนากัน  เน้นหมอในส่วนภูมิภาค เพราะหมอจะเป็นหัวหน้าทีมเบาหวานที่สำคัญ ตอนนี้ระดมพยาบาลได้แล้วจากที่ได้มีโอกาสอบรมมาหลายปี  อุปสรรคที่พบคือหาหมอเบาหวานทำยายากทำให้น้องๆพยาบาลทำงานได้ลำบากและขาดความต่อเนื่อง

ปัจจุบันและต่อแต่นี้ไปเราจะพบผู้ป่วยเบาหวานมากขึ้นๆ หากเราไม่เร่งทำความรู้จักและดูแลให้เหมาะสม เราจะพบกับ BURDEN OF COMPLICATIONS มากมายตามมา

ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับโรคใดที่ทั้งมาก  ยาวนาน  และลึกซึ้ง  เท่ากับเบาหวานอีกแล้วในทางการแพทย์ในขณะนี้  ความรู้ทั้งหลายจากการวิจัยต่างๆรอเพียงแต่พวกเราวิเคราะห์ กลั่นกรอง เอาไปใช้กับผู้ป่วยเท่านั้น  

ขอแนวร่วมที่จะมาทำให้ชาวไทยที่เป็นเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น