เวลาเหลือน้อยนักศึกษาต้องขยัน ต้องเข้มข้นในการเรียน และการทำวิทยานิพนธ์ นั่นเป็นความห่วงใย และเอื้ออาทรของ Advisor ที่แสนดีอย่างท่าน ผศ.ดร.แสวง   รวยสูงเนิน (อาจารย์แสวง) และเช่นเดียวกันกับเมื่อวาน ( 20 มกราคม 2550 )   เวลา 13.00 – 23.00 น. ท่านอาจารย์แสวง ได้มาเยี่ยมเยือนนักศึกษาสาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น ( comment ) ในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคน ในระหว่างนั้นยังได้มีปราชญ์ชาวบ้านอย่างเช่นท่านครูบาสุทธินันท์ คอยให้กำลังใจ พร้อมทั้งแนวคิดดีๆ สำหรับเป็นแนวทางในการทำงาน นับว่าเป็นกำลังเสริมที่ดียิ่ง

 โอกาสดีกับการแลกเปลี่ยนด้านภาษา และแนวคิด  นับเป็นโอกาสที่ดีอีกวันหนึ่งที่ท่านอาจารย์ ดร.แสวง รวยสูงเนิน ได้พา    Dr.Barbara van Koppen ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ จาก IWMI (International Water Management Institute) มาดูบรรยากาศของการเรียนแบบบูรณาการศาสตร์ ม. อุบลฯ ร่วมกับมหาชีวาลัยอีสาน พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้นำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนเองทำวิทยานิพนธ์ เป็นภาษาอังกฤษให้กับแขกผู้มาเยือนฟัง จึงเป็นบรรยากาศที่นักศึกษาทุกคนตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เพราะโดยปกตินำเสนอเป็นภาษาไทยก็จะแย่อยู่แล้ว แต่วันนี้อาจารย์ให้นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสื่อให้แขกผู้มาเยือนเข้าใจ จึงเป็นอะไรที่ตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก แต่สุดท้ายถึงแม้ภาษาของพวกเราจะเป็นประเภท  Snake – Snake -  Fish - Fish แต่ก็ผ่านลุล่วงไปด้วยดี จนกระทั่ง5 ทุ่ม กับรอยยิ้มอันหวานอมขมกลืนของอาจารย์ที่ปรึกษา 

นี่หละครับการเรียนแบบบูรณาการศาสตร์อย่างแท้จริง นอกจากเป็นการบูรณาการด้านวิชาการ แนวคิด และด้านอื่นๆ แล้ว ยังเป็นการบูรณาการด้านภาษา และแนวคิดกับต่างชาติ เพื่อจะให้ผู้เรียนได้มีวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกล รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร เพื่อจะได้ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นในการเรียนด้านบูรณาการศาสตร์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา ( Advisors ) ที่มีประสบการณ์ และมีความเป็นสากล ( International ) มีเครือข่ายอย่างกว้างขวาง จึงจะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   จึงนับเป็นบุญของผมโดยแท้ที่ได้ท่าน ผศ.ดร.แสวง   รวยสูงเนิน  ซึ่งท่านมีคุณบัติครบถ้วนทุกประการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ขอบคุณมากครับ

อุทัย   อันพิมพ์

21 ม.ค. 50