ป้ายนิเทศเป็นบริเวณที่นักเรียน  ผู้ปกครอง  และผู้ที่สนใจ  อ่านเรื่องที่น่าสนใจ  น่ารู้  ทันสมัย  ทันเหตุการณ์ 
ครูอ้อยไปดูมา  ไปรู้มา  จึงต้องการให้ผู้อื่นได้รู้  ได้เห็น  ได้ทันสมัย  ทันเหตุการณ์บ้าง

 
 
ถึงแม้ว่า  ภาพที่ได้มานั้น  จะไม่ครบถ้วนทุกสิ่งในงานมหกรรมพืชสวนโลก  แต่อย่างน้อย  ในสิ่งที่ควรรู้  นักเรียนก็ได้รู้บ้าง  ไม่มากก็น้อย  ก็ยังดีกว่า....ไม่รู้เอาเสียเลย 
ครูอ้อยเดินผ่านและเห็นผู้ปกครองให้ความสนใจ 
หยุดเดิน  และอ่านข้อมูลที่ครูอ้อยติดไว้อย่างสนใจ 
ครูอ้อยดีใจ  มีความสุขใจ  ที่ได้นำความรู้มาเผื่อแผ่ให้กับผู้ที่ไม่รู้และอยากรู้จำนวนหนึ่ง  
แต่บางคนยังปิดหูปิดตา  ด้วยไม่มีโอกาส.....ก็ตาม