วันนี้มาถึงที่ทำงานประมาณ  07.55 น.

                                                                                   17/1/50