ทบทวนงานประจำ 16. : 15-19 ม.ค. 50

บอย สหเวช

15 ม.ค. 50

- ไปร่วมสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี
- เข้าร่วมประชุมการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารเอนกประสงค์ จัดโดยสภาอาจารย์
- ส่งประวัติข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้งานบุคคล


16 ม.ค. 50

- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 2/50 ของสำนักงานเลขานุการ


17 ม.ค. 50

-ประสานงานกีฬา Health Science ให้กับนิสิต
-ประสานงานเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพ ของสภาอาจารย์
-ประสานเรื่อง ครุภัณฑ์ของภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ที่เสนอท่านอธิการบดี


18 ม.ค. 50

- ลากิจไปร่วมงานศพที่จ.ลพบุรี


19 ม.ค. 50

- มอบบุคลากรในสำนักงานที่รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 10 เข้าร่วม
กิจกรรม Office KM ที่สนง.สาธารณสุขฯ เป็นเจ้าภาพ
- ประสานงานกับศ.ทวีสุข เรื่อง การจองห้องพักที่รร.ท็อปแลนด์ วันที่ 5 เมษายน 2550
- ทำกิจกรรม QA Talk

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#งานประจำ

หมายเลขบันทึก: 73427, เขียน: 19 Jan 2007 @ 12:52 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)