วันนี้มาทำงานประมาณ  08.00 น.

                                                                                     12/1/50