วันนี้มาทำงานประมาณ  0.75 น.

                                                                                   11/1/50