วันนี้มาถึงที่ทำงานประมาณ  08.00  น.  วันนี้ไม่ได้ไปเรียน

                                                                               16/1/50