การจัดทำแผนพัฒนา

Mith Chareekham
  การจัดทำแผนพัฒนา  
ข้าพเจ้าได้ริเริ่มโครงการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้จำทำแผนชีวิต หรือแผนชุมชนของตนเองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ได้แผนพัฒนาที่ตรงความต้องการของประชาชนมากที่สุด โดยที่กระบวนการคิดจะเริ่มต้นจาก การวางแผนงานซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 ก.พ.2550 นี้ โดยเริ่มต้นจากการจัดประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ หลังจากนั้นจะลงในพื้นที่ โดยใช้กระบวนการ AIC ,FSC และการสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผล และวิเคราะห์ SWOT เพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานให้มีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ (Tags)#การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 73410, เขียน: 19 Jan 2007 @ 11:12, แก้ไข, 31 May 2012 @ 19:01, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (1)

KPN AC jack
เขียนเมื่อ 19 Jan 2007 @ 12:22

เรียนคุณจักรภัทร ชาวมหาสารคามเช่นกันครับ

  • เยี่ยมครับที่ทุกอย่างอยู่บนฐานของการมีส่วนร่วมทางความคิด
  • จะมาติดตามอีกนะครับว่าหลัง 1 กพ 50 จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้น

กัมปนาท อาชา