รายงานสดวันที่๒ KKU Innovation 2007

 รายงานสดบรรยากาศวันที่ ๒ มอดินแดงร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ คู่ความพอเพียง

นวกรรม ๒๕๕๐

ภาพผักปลอดสารพิษ ศิษย์เก่าโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ (NEC)

ผักปลอดสารพิษ นวตกรรม๒๕๕๐

ภาพเจ้าของ จากชัยมงคลฟาร์ม กำลังเตรียมการทั้งขาย ทั้งเล่าให้ฟัง สนใจติดต่อได้ที่ 042-330207 ครับ

งานนวตกรรม ๒๕๕๐

ภาพ กิจกรรมการแสดงจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง

งานนวตกรรม ๒๕๕๐

ภาพ คณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ กำลังสาธิตให้เด็กๆนักเรียน

งานนวตกรรม๒๕๕๐

ภาพ กรรมการศูนย์บริการวิชาการ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น พี่ จิระ ไตรถวิล กำลังสอบถามเด็กๆ "ลิขิต อะไรกัน"

งานนวตกรรม ๒๕๕๐

ภาพ นักเรียนกำลังสนใจ ใผ่เรียน รู้ คณะวิชา ที่มาแสดง

JJ2007