ศ. ดร. เกื้อ  วงศ์บุญสิน

         เวลานี้ ดร. เกื้อเป็น ศ.11 สังกัดวิทยาลัยประชากรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   และเป็นรองอธิการบดีและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

         ดร. เกื้อเรียนปริญญาตรีด้านฟิสิกส์   แล้วผันไปเรียนปริญญาโทด้านสังคมวิทยา   ทั้ง 2 ปริญญานี้เรียนที่จุฬาฯ   แล้วไปจบโท - เอกที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย  สหรัฐอเมริกา ด้าน Demography

         คนที่มีฐาน 2 ศาสตร์แบบนี้ผมมีอคติเชิงนับถือเป็นพิเศษว่ามีฐานวิชาการที่แตกต่างจากคนอื่น   สามารถเข้าใจเรื่องราวในสังคมได้จากหลายมุมมอง

          หลายปีมาแล้ว ดร. เกื้อออกมาบอกสังคมไทยว่า  สังคมไทยกำลังมีจุดได้เปรียบหรือจุดแข็งด้านอายุประชากร  ที่เรียกว่า "ช่วงปันผลทางประชากร" (demographic dividen) คือมีประชากรวัยทำงานในสัดส่วนที่สูง   ในไม่ช้าโครงสร้างประชากรจะเปลี่ยนไปเป็นมีคนแก่มาก  หมดความได้เปรียบ   ท่านได้เป็นบรรณาธิการหนังสือชื่อ "6 ปีทองสุดท้ายของโอกาสการแข่งขันทางเศรษฐกิจ : ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร"  ตีพิมพ์ พ.ศ.2547 โดย สกว.

         คุณภาพประชากรเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของทุกสังคม   ผมได้ยุให้ ดร. เกื้อทำหน้าที่ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพประชากร   เน้นที่คนที่อยู่ในสถานประกอบการหรือวัยทำงาน   เกิดผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์มากมายที่ สกว. ให้การสนับสนุน

         เมื่อเดือน ต.ค.49  ดร. เกื้อพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก ๆ ชื่อ "สังคม สว. (ผู้สูงวัย)"  ออกมาเตือนสังคมไทยให้เตรียมรับมือช่วงเวลาที่สังคมไทยจะเต็มไปด้วยคนแก่

          เวลานี้ ดร. เกื้อเป็นกำลังหลักของจุฬาฯ ในการชี้แจงให้ประชาคมจุฬาเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการนำจุฬาฯ ออกนอกระบบราชการ   โดยยังคงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐอยู่ไม่ใช่เป็นการออกไปเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน

วิจารณ์  พานิช
 1 ม.ค.50
วันปีใหม่