ตามที่ได้ให้คำรับรองส่วนตัวเมื่อเดือนที่แล้วกับท่านอาจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้บังคับบัญชาของผมเอง ว่าจะสร้างงานออกมาชิ้นหนึ่ง คือ คู่มือการประกันคุณภาพภายใน สำหรับหน่วยงานกิจกรรมเสริมศึกษา ซึ่งยังไม่เคยทำกันมา โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ (KM) เข้ามาเป็นเครื่องมือหลัก (บนฐานของการมีส่วนร่วมทางความคิด)

หน่วยงานกิจกรรมเสริมศึกษา มีภารกิจเป็นการเฉพาะในลักษณะของการผลิตสินค้า บริการ เพื่อสร้างรายได้ ซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานสนับสนุนในกลุ่มอื่นๆ มีอยู่ประมาณ 10 หน่วยงาน เช่น ศูนย์หนังสือ น้ำดื่มยูนิเพียว ร้านยา หน่วยโภชนบริการ เป็นต้น

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน สำหรับหน่วยงานกิจกรรมเสริมศึกษา หลักๆที่ต้องการที่สุดคือได้ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ที่สามารถวัดคุณภาพตามภารกิจอย่างแท้จริง

และเมื่อวานก่อน ท่านก็เกรินว่า ..เราควรจะเริ่มได้แล้วนะในเดือนกุมภา.. พร้อมทั้งให้ผมไปลองออกแบบกิจกรรมเป็นโครงการย่อยๆ ซัก 2 3 ครั้ง เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง, คัดเลือกทีมงานจากหลายภาคี, และมอบหนังสือชื่อ 17 เครื่องมือนักคิด Problem Solving Devices เขียนโดย วันรัตน์ จันทกิจ... นั่งอ่านอยู่ทั้งวันก็ยังเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมยังไม่ได้ อาจเพราะประสบการณ์จากการเห็นจริง เข้าร่วมยังน้อย

17 เครื่องมือนักคิด

 1. การระดมสมอง ( brainstorming) (หมายตาไว้ในครั้งที่ 1)
 2. แผนผังการไหลในกระบวนการ ( flow process chart)
 3. แผนภูมิแกนท์ (gantt chart)
 4. แผนผังสามารถและผล (cause and effect diagram)
 5. แผ่นตรวจสอบ ( check sheet)
 6. แผนผังพาเรโต ( parato diagram)
 7. แผนภูมิกราฟ ( graph)
 8. แผนผังการกระจาย ( scatter diagram)
 9. แผนผังฮิสโตแกรม (histogram)
 10. แผนภูมิควบคุม ( control chart)
 11. แผนผังกลุ่มเครือญาติ ( affinity diagram)
 12. แผนผังความสัมพันธ์ ( relation diagram)
 13. แผนผังต้นไม้ ( tree diagram)
 14. แผนผังลูกศร ( arrow diagram)
 15. แผนผังเมทริกซ์ ( matrix diagram)
 16. แผนผังการวิเคราะห์ข้อมูล (matrix data analysis)
 17. แผนผังขั้นตอนการตัดสินใจ ( process decision program char ; PDPC)

ตอนนี้ที่ หมายตา ไว้แล้วคือ การระดมสมอง เพื่อใช้หาแนวคิดหลักร่วมในการจัดครั้งแรก ( เส้นทางที่จะเดินต่อไป ) ส่วนในครั้งต่อไปคงเน้นลงสู่รายละเอียด แต่ยังคิดไม่ออกครับ

วันนี้คงต้องศึกษากิจกรรมอื่นขององค์กรต่างๆ ให้มากจากเว็บฯ ที่เคยทำในลักษณะนี้มาประกอบความคิดอีกครั้ง ก่อนจะทำเป็น ร่างกิจกรรม นำมาปรึกษากูรู ผู้รู้อีกครั้งครับ

KPN