นี่คือเฉลยของ ภาพปริศนา - คนงอกมาจากไหน ครับ!

(จริงๆ แล้วมีเหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่ซุกซ่อนอยู่ด้วย  ใครมีเวลาช่วยขยายความหน่อย)

เฉลย : ภาพปริศนา - คนงอกมาจากไหน