ครูต้องพูดให้กำลังเชิงบวกอย่างเดียว สร้างความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ ครูช่วยแก้ไขก่อนให้นักเรียนออกมาแสดง ทำแล้วนักเรียนสนุกกับการเรียนครับ จะภูมิใจที่นักเรียนที่ไม่เคยสนใจในการเรียนมาถามครูว่า ถ้าจะพูดว่า อย่างนี้ อย่างนั้น จะใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรเกิดแรงขับภายในที่จะเรียนรู้เพื่อใช้จริง สนุกจริงๆครับ