เมื่อวานผมได้เดินทางกลับสู่มาตุภูมิ จังหวัดอุบลราชธานีด้วยความปลอดภัย   จากที่ผมได้มาเป็น KM Intern ที่ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม สคส. รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือนเต็มตามกำหนด จึงได้เดินทางกลับบ้านจังหวัดอุบลราชธานี   ด้วยบริการที่ดีของบริษัทนครชัยแอร์ และถึงบ้านอย่างปลอดภัยเมื่อเวลาประมาณ ตีสี่ครึ่ง (วันที่17 ม.ค.50)  หลังจากนั้นเวลาประมาณ 07.30 น. จึงเดินไปทำงานที่คณะบริหารศาสตร์ ตามปกติ  

เสมือนได้นัดหมายไว้  เมื่อเวลาประมาณ 12. 10 น.ได้พบกับท่านผู้อำนวยการกอง สำนักงานอธิการบดี (คุณนลินี  ธนสันติ) คุณอำนวย KM มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่านทราบข่าวว่าผมกลับมาจาก สคส. แล้ว ท่านจึงมาชวนให้ไปช่วยงานขับเคลื่อนกระบวนการ KM  และเป็นหนึ่งในกระบวนการทำ Workshop   ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งตอนนี้กำลังเริ่มวางแผนการทำงานกัน ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเดินไปในทิศทางใดเช่นกัน จึงได้หารือกันในเบื้องต้นว่าการจะเริ่มต้นกระบวนการ KM นั้นอาจจะต้องมาวางแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์ (หัวปลา) ร่วมกันก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย แล้วมาเรียนรู้เรื่องทักษะการเป็นคุณอำนวยที่ดีของแต่ละคณะว่าเป็นอย่างไร การกำหนดคุณลิขิต และคุณวิศศาสตร์ ว่าต้องทำอย่างไร และต้องวางแผนร่วมกันก่อน จึงไปต่อด้วยยุทธศาสตร์ (แผนงานที่มีความพร้อม) แล้วค่อยเชิญคุณกิจในแผนงานนั้นๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้( Share & Learn ) กันต่อไป   และต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Blog  Gotoknow.org กันต่อไป

 

การเข้าร่วมเป็นสมาชิก UKM สมัครได้อย่างไร เป็นคำถามของ ผอ. กองกลาง ผมจึงเรียนถามเพื่อชั่งใจท่านว่า แล้วทำไมต้องสมัครเป็นสมาชิก ท่านบอกว่าอยากจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ในแวดวงมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง เพระมีภารกิจที่เหมือนกัน น่าจะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ดียิ่งขึ้น  ดังนั้นผมจึงได้รับปากท่านว่า ถ้าต้องการเป็นสมาชิกจริงเดี๋ยวผมจะได้ประสานกับท่าน ผศ.ดร.วิบูลย์   วัฒนาธร จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และอาจารย์ พิชิต  จาก มอ. เพื่อขอรายละเอียดให้ แล้วค่อยดำเนินการในขั้นต่อไป

 

ทำอย่างไรดีครับ?   เมื่อเป็นอย่างนั้นผมคงต้องคิดดังๆ และถ่ายทอดออกมาเพื่อสื่อถึงท่านประธาน และสมาชิกเครือข่าย UKM ครับว่า พอจะเป็นไปได้ไหมที่ ม.อุบลฯ จะขอเป็นน้องใหม่ ของ  UKM โดยเฉพาะคุณพี่เมตตา ผู้ประสานงานหลักของ มอ. คงจะพอจะให้รายละเอียดได้บ้างนะครับ อีกทั้งท่าน อาจารย์ JJ คงจะมีแนวทางให้น้องใหม่อย่าง ม.อุบลฯ บ้างนะครับ

  

ขอบคุณมากครับ

อุทัย   อันพิมพ์

17 มกรคม 2550