พูดถึงห้องเรียนต่างวัย ถ้าฟังผิวเผินก็ธรรมดาแต่ถ้ามองในเชิงลึก ครูผู้สอนคงมีความสามารถเป็นพิเศษเพราะการจัดบทเรียนให้เหมาะกับความสามารถของแต่ละคนนั้นเป็นสิ่งที่ยากมาก ถ้าประสบผลสำเร็จคงบ่งบอกถึงความสามารถของครูผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ