การอ่านหนังสือมีประโยชน์อย่างยิ่ง  โดยเฉพาะในวันนี้ ในบันทึกแห่งนี้ การอ่านหนังสือเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

ครูอ้อยเก็บภาพนี้ไว้  เพราะทั้ง 3 ท่านในภาพ  ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีความหมายในชีวิตของครูอ้อย

ท่านทั้ง 3 เป็นแบบฉบับ 3 แบบ  แต่มีแบบหนึ่งที่เหมือนกัน....

นั่นคือ.....ชอบอ่านหนังสือ

 

การอ่าน...เป็นการบำรุงสมองได้อย่างดีเยี่ยม

ครูอ้อยพยายามฝึกนักเรียนของครูอ้อยชั้นประถมศึกษาปีที่4 ให้รักการอ่าน  อ่านวันละเล็กน้อย  แต่พยายามอ่านทุกวัน จนเป็นนิสัย บางคนก็ชอบการดูภาพเท่านั้น  พอให้อ่านตรงที่มีตัวหนังสือ  ก้ไม่พยายามที่จะอ่านต่อไป เป็นเพราะขาดการฝึกนิสัยอยากรู้อยากเห็นไว้ตั้งแต่ยังเล็ก

ที่ครูอ้อยไม่ชอบอ่าน  อาจเป็นเพราะแพ้กลิ่นหนังสือ และน้ำยาที่เคลือบหนังสือพิมพ์   

แต่ถ้าครูอ้อยเปลี่ยนจากการอ่านในเว็บไซต์  ก็จะอ่านได้นานและอ่านมาก

เพื่อนของครูอ้อยหลายๆคนชอบการอ่านหนังสือมาก  แต่ไม่ชอบการเขียน  อ่านแล้วบางทีก็ลืม  ไม่มีการต่อยอดความคิดออกไปอีก