- ชีวิต   ใช่ว่า  เช่นหวัง -.-

 - มีบ้าง  มืดใบ้  ไม่บ่อย -.-

 - สุขเร้า  เศร้ารุม  สุมร้อย -.-

 - อย่างน้อย เย็นนิ่ง  ยอดนาง -.-