ระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ

ระบบบริการสุขภาพในอำเภอเป็นแม่น้ำสองสายที่ไม่ไหลมาบรรจบกันเพราะขึ้นกันคนละสังกัด

                ผมได้รับอีเมล์จากอาจารย์หมอประวิทย์ เตติวัฒน์ เป็นคำถามเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ ให้ผมช่วยตอบ ซึ่งผมก็ได้รวบรวมเก็บไว้และนำบางาสวนมานำเสนอ ดังนี้

                ส่วนปฏิบัติการสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนจะสังกัดอยู่ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมต่างๆจะมีลักษณะเป็นกรมสนับสนุนทางวิชาการแต่ก็มีสถานบริการสุขภาพในรูปแบบเฉพาะในการให้บริการอยู่ด้วย

 

ในส่วนภูมิภาคจะมีตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขก็คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใต้การบังคับบัญชาสูงสุดของนายแพทย์สาธารณสุข(นักบริหารระดับ9) มีสายบังคับบัญชาโดยตรงคือผู้ว่าราชการจังหวัด โดยจะมีการจัดบริการให้ครบทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู มีผู้ที่ดูแลด้านการรักษาที่สำคัญคือโรงพยาบาลทั่วไป กับโรงพยาบาลชุมชน และส่วนที่ดูด้านส่งเสริมป้องกันโรคคือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โดยโรงพยาบาลมีสายบังคับบัญชาโดยตรงขึ้นกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในขณะที่สาธารณสุขอำเภอขึ้นตรงต่อนายอำเภอ

                 ระบบบริการสุขภาพในระดับอำเภอจึงมีทั้งของราชการและของเอกชน ในส่วนราชการก็จะมีโรงพยาบาลชุมชนที่ขึ้นตรงต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่มีสถานีอนามัยอยู่ในสังกัดขึ้นตรงต่อนายอำเภอ ความแปลกแยกตรงนี้เองที่มีคนเรียกว่า ระบบบริการสุขภาพในอำเภอเป็นแม่น้ำสองสายที่ไม่ไหลมาบรรจบกันเพราะขึ้นกันคนละสังกัด ทำให้กระทรวงสาธารณสุขพยายามที่จะทำให้แม่น้ำสองสายนี้มาบรรจบกัน แต่ก็ไม่สามารถจัดการทางด้านการบริหารได้ ก็เลยจัดตั้งเป็นคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอหรือ คปสอ. ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์การประสานงานบริการสุขภาพในระดับอำเภอ

                เอกสารทั้งหมดอ่านได้จาก www.bantakhospital.com ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#kmกับงานประจำ

หมายเลขบันทึก: 7318, เขียน: 16 Nov 2005 @ 15:06 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 10:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)