มุมคุณภาพครั้งนี้ขอเสนอ วิธีตรวจสอบมาตรการ หรือแผนงาน ว่าเขาดูอะไรกันบ้างที่จะบอกว่า มาตรการหรือแผนนั้นใช้ได สิ่งนั้นคือต้องมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมปฏิบัติได้จริงลองถามดูว่า เมื่อถึงกําหนดเวลาน่าจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ แล้วมีผลลบต่อผู้เกี่ยวข้องหรือไม ที่สําคัญต้องปฏิบัติได้โดยต่อเนื่อง  ถ้าทุกอย่างตอบไดก็เป็นอันว่ามาตรการและแผนเหล่านั้นใช้ได้แล้วครับ