เราเคยได้ยินคำว่า โลภ โกรธ หลง มามากต่อมากแต่บางครั้งเรากลับแยกไม่ค่อยออกว่าหลงเป็นอย่างไร ผมก็เลยจำคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ว่า ไม่ยากถ้าจะแยกว่าเราหลงหรือไม่ให้ดูใจเราว่าระดับใจเราเป็นเช่นไร เช่น ใบไม้บ้านเราหล่นมาใส่บ้านเราเราไม่รู้สึกอะไร แต่ใบไม้แบบเดียวกันข้างบ้านเราหล่นมาบ้านเราที่เดียวกันเราไม่พอใจ ก็แสดงว่าเราหลงครับ "เหตุเดียวกันคิดต่างกันเรียกว่าหลง"