KM ครู - ผู้ปกครอง

วง ลปรร. วิธีเลี้ยงดูและช่วยเหลือลูก-นักเรียน
KM ครู - ผู้ปกครอง
๕ พย. ๔๘  ที่เขาค้อทะเลภู   คุณไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ เล่าให้ผมฟังว่า    อ. อุดม เมฆทรงกลด (๐๙ ๔๓๙ ๙๘๔๐)  สามีของคุณด้า – สุกานดา เมฆทรงกลด (พยาบาลที่ รพ. พิจิตร - ทำหน้าที่ “คุณอำนวย”) เรียนรู้เรื่อง KM จากภรรยา    และเห็นว่าเอาไปใช้กับงานของตนในฐานะครูโรงเรียนตะพานหิน จ. พิจิตร ได้     จึงจัดให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม. ๔/๑ ที่เรียนอ่อน หรือมีปัญหา  มา ลปรร.  (Knowledge Sharing) วิธีเลี้ยงดูลูกกับผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนดี    โดยจัดในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่โรงเรียน    ตนเองลงทุนออกค่าเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน   จัดเป็น CoP สามชั้น   คือ CoP ผู้ปกครอง,  CoP ครู,  และ CoP นักเรียน   โดยคุณด้าไปช่วยเป็นวิทยากรด้วย    ผมเอามาเล่าต่อ เพราะเห็นว่าเป็นการประยุกต์ใช้ KM ที่เป็นประโยชน์มาก    และน่าจะทำได้ง่าย    ครู – โรงเรียนที่ต้องการเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือลูกศิษย์ของตนน่าจะทำความรู้จักและฝึกใช้ KM   แล้วนำมาทดลองใช้ในรูปแบบต่างๆ กัน
ผมได้เรียนคุณไพฑูรย์ให้ไปยุให้ อ. อุดม และคุณด้าเขียนเล่าใน บล็อก แล้วผมจะเข้าไป comment และหาทางสนับสนุน    เรื่องแบบนี้หัวใจคือต้องทำอย่างต่อเนื่อง   และต้องมีการจดบันทึก   ขั้นตอนต่อไปคือต้องโยงเข้าไปปฏิบัติในงานประจำ    คือทางโรงเรียนต้องเข้ามาสนับสนุน เช่นตั้งเป็นชมรมหรือสมาคมผู้ปกครอง     สำหรับร่วมกันเป็นเจ้าของกิจกรรม KM ผู้ปกครองนักเรียนนี้     โดยผู้ปกครองเป็น “คุณกิจ” จัดการ ลปรร. ในหัวข้อหรือประเด็นที่จะช่วยให้ตนมีลูกเป็นคนดี มีความสุข มีผลการเรียนดี    ประเด็นที่จะ ลปรร. มีหลายประเด็น และเมื่อ ลปรร. แล้วก็นำไปทดลองปฏิบัติ    แล้วกลับมา ลปรร. กันอีก เป็นวงจรไม่รู้จบ     ก็จะกลายเป็น CoP ผู้ปกครอง หลากหลาย CoP     เช่น CoP ผู้ปกครองเด็กวัยรุ่น    CoP ผู้ปกครองเด็กที่มีความสามารถพิเศษ    CoP ผู้ปกครองเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ (เช่น เด็กสมาธิสั้น)  เป็นต้น    ถ้ายิ่งเป็น CoP ผู้ปกครองนักเรียนข้ามโรงเรียนภายในเขตการศึกษาก็ยิ่งดี    เขตการศึกษาน่าจะเข้ามาหนุนด้านการจัด event     ครูทำหน้าที่ “คุณอำนวย” คอยแนะนำ จุดประกาย การ ลปรร. ของ “คุณกิจ” คือผู้ปกครอง     และ “คุณอำนวย” เหล่านี้ก็มีวง ลปรร. ของตน เป็น CoP ครูที่ทำหน้าที่ “คุณอำนวย” แก่ผู้ปกครอง
CoP ในวงการศึกษานี้สามารถทำได้หลายระนาบ     ที่กล่าวแล้วมี ๒ ระนาบ คือระนาบผู้ปกครอง   กับระนาบครู     ระนาบอื่นๆ ได้แก่ระนาบนักเรียน  ระนาบโรงเรียน  ระนาบเขตการศึกษา     แต่ละระนาบสามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประเด็น หรือกิจกรรม ได้มากมาย     โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือการช่วยให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความสุข  และมีผลการเรียนดี
ประเด็นหรือกิจกรรมที่น่าจะ sexy ที่สุดสำหรับผู้ปกครอง คือเรื่องวิธีเลี้ยงลูก ให้การศึกษาลูกที่เป็นวัยรุ่น     พ่อแม่มักมีปัญหาหวาดหวั่นว่าลูกจะติดยา  จะไปมั่วสุมอบายมุข  จะติดเกม ติดเน็ต   ยกพวกตีกัน  หรือจะมีปัญหาทางเพศ     แต่มีพ่อแม่บางคนที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวใกล้ชิดอบอุ่น ลูกวัยรุ่นอยู่ในร่องในรอย     หรือมีพ่อแม่ที่เคยเผชิญปัญหาลูกวันรุ่น และได้ฟันฝ่าแก้ปัญหาได้สำเร็จ    หากจัดให้พ่อแม่ ๒ กลุ่มนี้มา ลปรร. กัน    ก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย    และสามารถบันทึกเรื่องเล่า และขุมความรู้ เอาไว้เผยแพร่ในวงกว้างได้อีกด้วย
ผมตื่นเต้น ว่ามีโอกาสจะเกิด KM ด้านการศึกษาที่น่าจะเกิดประโยชน์ต่อเด็กของเราอย่างมหาศาล    น่าจะเกิดกิจกรรมเช่นนี้ในทุกเขตพื้นที่การศึกษา
วิจารณ์ พานิช
๗ พย. ๔๘
เขาค้อทะเลภู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

น้ำ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
อาจารย์ค่ะ น้ำไม่ทราบว่าเขาสกัดคลังความรู้มาได้อย่างไรบ้าง แล้วเรื่องเล่าเด็ดๆ ในกิจกรรมนี้ต้องประสานกับใครค่ะ