วิธีแป๊ะฮวยอิ๊ว คือการรวมผึ้งต่างรังโดยอาศัยน้ำมันหอมระเหย วิธีการนี้เรียกกันเล่นๆ ในหมู่นักเลี้ยงผึ้งสมัครเล่นเพราะน้ำมันหอมระเหยที่ใช้นิยมใช้น้ำมันดอกไม้ขาวแป๊ะฮวยอิ๊ว

ข้อควรระวังในการใช้นำมันดอกไม้ขาวในการรวมผึ้งต่างรังเข้าด้วยกันนั้นอยน่าหยดน้ำมันมากเกินไปและอย่าทิ้งกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ได้หยดน้ำมันนานเกินไปในรังจะมีผลกระทบกระเทือนระบบการวางบไข่ของผึ้งนางพญาได้เหมือนกัน