สรุปบทเรียนวงคุณอำนวยกลุ่มการเงิน 3 ตำบลและร่วมงานวิจัยสหกรณ์นครศรีธรรมราช

ทีมคุณอำนวยถือเป็นทีมแกนในการจัดการความรู้ครั้งนี้

พรุ่งนี้(17พ.ย.)จะมีการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน นำร่อง 3 ตำบลในเขตอำเภอเมืองจ.นครศรีธรรมราช นำโดยอ.จำนง หนูนิลในฐานะหัวหน้าทีมรวม โดยมีทีมตำบลๆละ3คนเป็นผู้นำเสนอให้ทีมผู้บริหารซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานทั้ง 9 หน่วยงานรับทราบ ทีมคุณอำนวยถือเป็นทีมแกนในการจัดการความรู้ครั้งนี้ จากนั้นเราจะสรุปบทเรียนร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานวงคุณกิจในวันที่ 28 พ.ย.นี้ ก่อนที่ทีมคุณเอื้อและคุณอำนวยจะขึ้นไปเล่าประสบการณ์การจัดการความรู้ในงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติในวันที่ 2 ธ.ค.ที่กรุงเทพ นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

แนวทางในการนำเสนอคือ

เป้าหมายการพัฒนา ต้องการเป็นคุณอำนวยที่มีคุณภาพ(สามารถ)

กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มโครงการมีอะไรบ้าง เช่น การจัดประชุมกลุ่มระดับตำบล การประชุมกลุ่มหมู่บ้าน การเก็บข้อมูล การลปรร.ภายในและระหว่างตำบล การศึกษา  ดูงาน เป็นต้น

ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างไร บอกออกมาเป็นความรู้ว่าเป็นความสามารถด้านใดบ้าง อย่างไร?

เสร็จจากการรายงานและสรุปบทเรียนกันแล้ว เราจะไปทานข้าวเที่ยงที่โรงแรมทวินโลตัสเพื่อร่วมฟังงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนขบวนสหกรณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยผศ.ยินดี เจ้าแก้ว ซึ่งเป็นทีมคุณเอื้อคนหนึ่งของเราด้วย

มีเนื้อหาอย่างไรจะเก็บมาเล่าให้ฟังครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)