เนื่องจากผู้เขียนรับผิดชอบงานด้านวินัยนิสิต และวินัยจราจร จึงได้จัดโครงการ"ลูกนเรศวร รณรงค์วินัยนิสิต และวินัยจราจร ขึ้น โดยโครงการได้จัดให้มีขึ้น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การบรรยายให้ความรู้ และช่วงที่ 2 การประกวดออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวินัยนิสิต และวินัยจราจร ซึ่งทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ คือ ทีม 3 สหาย คะ

            ขอโชว์ผลงานให้ได้ชมกันนะคะ

            ป้ายแรก วินัยนิสิต เป็นเรื่องของการทุจริตสอบคะ

          ป้ายที่สอง วินัยจราจร

                                        

            นี่คือ ตัวอย่างส่วนหนึ่งนะคะ ถ้าผู้อ่านท่านใดสนใจ อยากเห็นป้ายจริง หรือป้ายอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประกวด สามารถดูได้ริมทางเส้นสนามฟุตบอล 2 ไปถึง สระว่ายน้ำสุพรรณกัลยา คะ เพื่อร่วมกันรณรงค์ด้านวินัยนิสิต และวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัยของเรา รวมทั้งเป็นกำลังใจให้กับนิสิต ที่เริ่มคิดดี ทำดี ต่อไปคะ

             ป้ายทุกป้าย เกิดจากความคิด และกำลังกาย ของนิสิตที่ได้ชื่อว่า"ลูกนเรศวร" คะ