แลกเปลี่ยนเรียนรู้การหางานทำของนักศึกษา

ตัวชี้วัดการหางานทำของนักศึกษา

จากการประชุมคณะกรรมการ KM กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 ได้ตอบรับนโยบายมหาวิทยาลัย ในเรื่องการหางานทำของนักศึกษา พบว่าปี 2548 บัณฑิตได้งานทำในระดับ 70.5% ในช่วงเวลาการหางานทำ 6 เดือน

ซึ่งเป็นเปอรเซ็นต์ที่ใกล้เคียงกับหลายปีที่ผ่านมา ทั้งที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษามากขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของกองกิจการนักศึกษาและกิจการนักศึกษาคณะที่มีส่วนผลักดัน จึงได้กำหนดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การหางานทำของนักศึกษาเพื่อเสริมตัวชี้วัดการหางานทำของนักศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายมหาวิทยาลัย

โดย Workshop ทุกคณะ ใน 5 วิทยาเขต เดือนมีนาคม 2550 โดยกำหนดหัวปลา "คุยไป คิดไป จุดไฟ หางานนักศึกษา" และใช้ PSU. JOP SEARCH เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การหางานทำของนักศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์#กิจการนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 73022, เขียน: 17 Jan 2007 @ 08:52 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)