แลกเปลี่ยนเรียนรู้การหางานทำของนักศึกษา

  ติดต่อ

  ตัวชี้วัดการหางานทำของนักศึกษา  

จากการประชุมคณะกรรมการ KM กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 ได้ตอบรับนโยบายมหาวิทยาลัย ในเรื่องการหางานทำของนักศึกษา พบว่าปี 2548 บัณฑิตได้งานทำในระดับ 70.5% ในช่วงเวลาการหางานทำ 6 เดือน

ซึ่งเป็นเปอรเซ็นต์ที่ใกล้เคียงกับหลายปีที่ผ่านมา ทั้งที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษามากขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของกองกิจการนักศึกษาและกิจการนักศึกษาคณะที่มีส่วนผลักดัน จึงได้กำหนดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การหางานทำของนักศึกษาเพื่อเสริมตัวชี้วัดการหางานทำของนักศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายมหาวิทยาลัย

โดย Workshop ทุกคณะ ใน 5 วิทยาเขต เดือนมีนาคม 2550 โดยกำหนดหัวปลา "คุยไป คิดไป จุดไฟ หางานนักศึกษา" และใช้ PSU. JOP SEARCH เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การหางานทำของนักศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเลขบันทึก: 73022, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:04:02+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์#กิจการนักศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)