เครือข่ายความคิด @ พันธมิตรความรู้ เกิดขึ้นแล้วที่ สพท.กทม.2

somtawin
ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม คิ ด @ พั น ธ มิ ต ร ค ว า ม รู้ เกิดขึ้นที่ สพท.กทม.2

เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม คิ ด   @   พั น ธ มิ ต ร ค ว า ม รู้     เกิดขึ้นที่  สพท.กทม.2            

เนื่องในวันครู   สพท.กทม.๒ จัดงานวันครู พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในฐานะครูของแผ่นดิน ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรกับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคมโดยในช่วงเช้าทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์            

 และเปิดศูนย์การจัดการความรู้ 

โดย      ผู้อำนวย การสุริยนต์ วะสมบัติ

เว็บไซต์การจัดการความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

สาระประจำเว็บ

ระบบฐานความรู้ (Knowleage Based System) 6 กลุ่มความรู้ ดังนี้

1.      ความรู้ในการปฏิบัติงาน

2.      กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

3.      สรุปสาระสำคัญของหนังสือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

4.      ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

5.      ความรู้จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ

6.      ความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

ทีมงาน KM พระยาประเสริฐฯนำโดย ท่านผอ.สมาน  ชื่นอิ่ม  ท่านรองเยาวลักษณ์  ชำนิเขตกิจ  คุณครูนันทวัน   นิยมสมาน  คุณครูจารุพรรณ   ประดับหยิ่ว  คุณครูจารุวรรณ   โลหิตเสถียร   และคุณครูสมถวิล  โชติคณาทิศ  เข้าร่วมพิธีเปิดงาน  และร่วมแสดงความยินดี  สนทนาซักถาม  ได้รับแนวคิดและหลักการ....นำมาพัฒนาต่อยอดในโรงเรียนต่อไป......

  ทุกหนทุกแห่งเราสามารถเผยแพร่ความรู้ แบ่งปันกันได้     

ไม่ทำ......ไม่รู้

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ความรู้KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้(km)

หมายเลขบันทึก: 72925, เขียน: 16 Jan 2007 @ 17:22 (), แก้ไข: 24 May 2012 @ 09:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

มด
IP: xxx.122.60.67
เขียนเมื่อ 

vpjk;jkอย่าว่าแต่ น ป ชเลย พธม เคยทำมาก่อนไอ้พวกยึดที่ต่างต่างแล้วแกนนำไหญ่รุ้นะว่าเป็นไครไพวกชนชั้นระดับกลางกินเงินเดือนลากหย้า