วันนี้ขอรายงานถึงปัญหาอุปสรรคที่งานสารบรรณได้รับ หลังจากที่ศูนย์คอมพิวเตอร์คุณออย  (ขอแก้ไขชื่อด้วยเข้าใจผิดว่าคุณออย ชื่อคุณหวุ่น) ได้มา Format  เครื่องให้ปรากฏเครื่องมีปัญหา Scan เอกสารแล้วไม่ชัดเจน  ตัวอักษรเล็กลงเมื่อมีการพิมพ์  ต้องใช้เวลาแก้ไขปัญหาอยู่พอสมควร  ด้วยความสามารถของคุณออยได้สามารถแก้ไขปัญหาจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี  สามารถใช้งานได้ดีแล้ว  และจากการใช้โปรแกรมวันนี้ได้พบปัญหาการเชื่อมของระบบ E Document ระยะที่ 1 -2  และ 3-4  ยังขาดความเชื่อมต่อกันในระบบ  ได้ปรึกษากับโปรแกรมเมอร์แล้ว   โปรแกรมรับทราบปัญหาและรับว่าจะแก้ไขปัญหาให้ได้   ขอจบการรายงานวันนี้เพียงเท่านี้ค่ะ  ขอไปออกกำลังกาย  และขอเชิญทุกท่านออกกำลังกายด้วยค่ะ  สวัสดีสำหรับวันนี้  แล้วพบกันพรุ่งนี้อีกนะค่ะ