แด่..คุณครูด้วยดวงใจ

..วันเอ๋ย วันนี้
วันที่ครูคนดีไม่ลี้หาย
ถึงจะถูกลอบกัดสัตว์ทำร้าย
ยังเสี่ยงตายเสี่ยงสอนเสี่ยงนอนโลง  
 

พ.ศ.นี้ครูตายไปหลายศพ
ชีวิตจบคาชอล์กล็อคตายโหง
โรงเรียนเผามอดไหม้ไปหลายโรง
ต้องอยู่โยงอยู่เวรตระเวนดู

แต่ละวันขวัญผวาเขาอาฆาต
พยาบาทพยายามตามข่มขู่
ให้หวาดหวั่นผันหนีหน้าที่ครู
แข็งขืนอยู่ย่ำแย่แต่ก็ทน

ถ้าครูหนี หนูอยู่ กับใครเล่า
ใครที่ไหนจะเข้าใจในเหตุผล
ใครที่ไหนจะกล้ามาผจญ
ใครจะทนทุกข์เข็ญไม่เว้นวัน

กลัวมากไหมกลัวสิ..กลัวมากมาก
แต่ก็ยากที่จะให้ใจเหหัน
ถึงจะเป็นอะไรก็เป็นกัน
ให้พวกมันรู้ว่าครูขอสู้ตาย