แผนการเรียนรู้ของตัวละคอน KM แก้จนเมืองนคร ปี 50

ความเคลื่อนไหวใดๆก็ตาม หากว่าจะได้นำความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆบอกเล่า ผ่านบล็อกgotoKnow กันอย่างจริงจังก็จะทำให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูล เหตุการณ์ สามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันหมด

ความเคลื่อนไหวใดๆก็ตาม หากว่าจะได้นำความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆบอกเล่า ผ่านบล็อกgotoKnow กันอย่างจริงจังก็จะทำให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูล เหตุการณ์ สามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันหมด อย่างเช่น การประชุมวงเรียนรู้คุณเอื้อระดับจังหวัดในโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร  ซึ่งประชุมไปเมื่อ 9 ม.ค.2550

ผมเองแม้จะไม่ได้เข้าร่วมระชุม แต่เมื่อได้อ่านบันทึกบล็อกของอาจารย์เฉลิมลักษณ์ เต็มภาชนะ เรื่อง แนวทางการทำ KM นครศรีธรรมราช ปี 2550 จำนวนหนึ่งบันทึก ลิ้งค์    และบันทึกบล็อกของ อ.ภีม ภคเมธาวี จำนวนสองบันทึก คือ รายงานประชุมวงคุณเอื้อversionภีม ลิ้งค์ และ Kmเมืองคอน วงเรียนรู้คุณเอื้อ(ม.ค.) ลิ้งค์ ก็เสมือนหนึ่งว่าได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  สามารถต่อเนื่องเรื่องราวต่างๆกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้  เห็นประเด็นปิ้งแว้ปที่จะคิดต่อเพื่อให้เห็นงานที่จะต้องทำหรือสิ่งที่ไม่พึงกระทำ ในมากมายหลายประเด็นซึ่งผมจะทยอยแสดงแนวความคิดต่อไป

์จากการอ่านบันทึกสามบันทึกของสองท่านนี้ทำให้ผมเห็นความก้าวหน้าการทำงาน โครงการจัดการความรู้แก้จนเมือนครโดยเฉพาะความแน่นอนในการพบปะกันของคนทำงานหรือตัวละคอน KM แก้จนเมืองนคร ได้มีการออกเป็นกำหนดการประชุมพบปะกันอย่างชัดเจน ทั้ง 3 วงเรียนรู้  คือ 1.วงเรียนรู้คุณเอื้อจังหวัดซึ่งจะจัดที่ห้องรับรองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกวันที่ 9 ของเดือน ถ้าตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป จำนวน 8 ครั้ง ซึ่งสมาชิกในวงเรียนรู้คุณเอื้อนี้เป็นหัวหน้าส่วนราชการจำนวน 10 ท่าน  2.วงเรียนรู้คุณอำนวยอำเภอ จัดที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในปี 2549 คุณอำนวยอำเภอจะมีอำเภอละ 3 คน คือ กศน. ปลัดอำเภอ พช. ในปี 2550 มติของการประชุมวงเรียนรู้คุณเอื้อจังหวัดให้เพิ่ม กษ. อีก 1 คน จึงรวมเป็นอำเภอละ 4 คน 23 อำเภอ รวม 92 คน จะประชุมทุกวันที่ 15 ของเดือน ถ้าตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป จำนวน 8 ครั้ง 3. วงเรียนรู้คุณลิขิต ผมได้กล่าวไปแล้วในบันทึกที่แล้ว ลิ้งค์

สำหรับวงเรียนรู้คุณอำนวยตำบล   ให้คุณอำนวยอำเภอไปขยายผลต่อ ภายในอำเภอของตนเอง งบประมาณ ในปี 2550 กำหนดให้มีการจัดเวทีคุณกิจครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 4 เวที  ขณะนี้งบประมาณงวดแรก สามารถจัดได้ก่อน 2 เวที  ใช้งบประมาณเวทีละ 1,000 บาท หากไม่พอก็ให้นำงบปกติมาช่วยเสริม ผมขอสรุปกำหนดการเรียนรู้ ของตัวละคอน KM แต่ละวงเรียนรู้ตามความเข้าใจของผมจากการที่ได้อ่านบันทึก 3 บันทึกดังกล่าวดังนี้ครับ

 
วงเรียนรู้
 กำหนดการเรียนรู้ 
คุณเอื้อจังหวัด
ทุกวันที่ 9  ของเดือน       ตั้งแต่ ม.ค. - ส.ค.50
คุณอำนวยอำเภอ
ทุกวันที่ 15 ของเดือน ตั้งแต่ ม.ค. - ส.ค. 50
คุณลิขิต 
ลิ้งค์อ่าน
คุณอำนวยตำบล
จำนวนครั้ง และวันเวลา คุณอำนวยอำเภอจะได้กำหนด
คุณกิจครัวเรือน
จำนวน 4 ครั้ง ( 4 เวที )เป็นอย่างน้อย ระหว่าง ม.ค.-ส.ค.50 โดย คุณอำนวยอำเภอ คุณอำนวยตำบล และคุณกิจครัวเรือนจะร่วมกันกำหนด

ครับนี้คือความเข้าใจของผมที่ผมสังเคราะห์ขึ้นจากบันทึกต่างๆของบล็อก gotoKnow ครับ แม้เข้าร่วมไม่ได้แต่ก็ทำให้เราเข้าใจอะไรๆได้มากมาย บล็อกนี้นี้มีประโยชน์และคุณค่ามากมาย  และวันนี้วันที่ 15 ม.ค. 50 ก็มีการพบปะประชุมเสวนากันในวงเรียนรู้คุณอำนวยอำเภอกันครั้งแรกของปีนี้ ผมก็หวังว่าคงผมก็คิดว่าคงจะได้มีบันทึกเรื่องราวดีๆมาให้อ่านกันอีกเช่นเคย

บันทึกมาเพื่อการแลกเปลี่ยนครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags)#คุณกิจ#คุณอำนวย#คุณเอื้อ#คุณลิขิต#บล็อก#gotoknow#กศน.#แก้จนเมืองนคร#บล็อกเกอร์#การพัฒนารูปแบบกิจกรรม กศน.

หมายเลขบันทึก: 72761, เขียน: 15 Jan 2007 @ 16:43 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 22:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • เยียมมากครับ
  • จะรอเรียนรู้ผ่านบล็อกต่อไปนะครับ

น้องสิงห์ป่าสัก ครับ

             ผมจะทยอยเล่านะครับ เพราะเป็นเรื่องใหญ่ ยาว และยาก ผมจะพยายามแกะ ถอดออกมาทีละเรื่องๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอบคุณนะครับที่ลักษณะงานของเราคล้ายๆกันใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีซึ่งกันและกัน