ดีใจมากที่วันนี้มีคุณอ้อ จาก มมส. ได้ร่วมในวงระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  อีกหนึ่ง ม.  มีสมาชิกเรื่องนี้รวม  4  ม.  คงได้ ลปรร กันอย่างกว้างขวาง   ภายในอาทิตย์นี้จะเล่าระบบอง  ม.อ.  ให้ค่ะ