รายงานไม่สด จดจำมาเล่าต่อ

 บ่ายนี้ท่านรองอธิการบดี รศ.รังสรรค์ ท่านเอื้อ แห่งมอดินแดง เป็นหัวเรือร่วมเตรียมความพร้อมการจัด "เสวนา เครือข่ายการจัดการความรู้ของเครือข่าย มหาวิทยาลัย"

 รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูล รองผู้อำนวยการและ เลขาฝ่ายจัด ลปรร ด้านวิชาการ เคลียร์และมอบหมายทีมงาน "เจ้าของบ้านเป็นที่เรียบร้อย"

 ห้องประชุม เราเหมาที่โรงแรมโฆษะ ทั้งหมด เป็นห้องประชุมใหญ่ สามารถบรรจุได้ไม่ต่ำกว่า สามร้อยท่าน

 มีบริเวณจัดนิทรรศการอย่างพอเพียง แถมยังมีที่ให้เดิน Learn เรียน รู้จากการนำเสนอ ตัวเป็นๆ ของชาวนักวิจัย

 ส่งชื่อ และ จองที่พักด่วนครับ จะผ่านคุณเอื้องฟ้า ผู้ประสานงานของศูนย์บริการวิชาการได้ครับที่ 089-6185864

 โรงแรมที่จัดก็ คือ โฆษะ เป็นโรงเก่าแก่ แต่พัฒนาใหม่ ตึกสวยงาม แถมมี OASIS ให้ Shopping ตรงกันข้าม IT Center MK อีกหลายๆอย่างครับ

เตียงเดี่ยวครับ นอนหนึ่งหรือสองท่าน

เตียงคู่ สองเตียง นอนเตียงละท่าน

Room Type - Season Room Rates Extrabed Rates
Superior/Single - Season A 1200 400
Superior/Twin - Season A 1300 400
Deluxe Room/Single - Seson A 1450 500
Deluxe Room/Twin - Season A 1650

JJ2007