มอ. ใช้สภาวิชาการทำอะไร

  ติดต่อ

          ผมเคยมีสัมผัสโดยตรงกับสภาวิชาการในมหาวิทยาลัย ๓ แห่ง  คือ มหิดล, มวล.,  และ มอ.

          ผมคิดว่ามอ. ใช้สภาวิชาการขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยเฉพาะการเรียนการสอนได้เก่งที่สุด

          ใช้เป็นกลไกสร้างเงื่อนไข/มาตรฐานวิชาการ   โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นแรงหนุน หรือแรงค้ำ   การขับเคลื่อนคุณภาพวิชาการบางด้านทำได้ไม่ง่าย   เพราะอาจารย์มหาวิทยาลัยมีความเป็นตัวของตัวเอง (individualism) สูง   การจัดการคุณภาพวิชาการจึงไม่ใช่ของง่าย   มีบ่อยมากที่คุณภาพวิชาการมีอยู่เพียงในกระดาษ

          สภาวิชาการของ มอ.   มีอธิการบดีเป็นประธาน   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเป็นรองประธาน   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ   มีผู้แทนสภาอาจารย์เป็นกรรมการ   ผู้บริหารระดับรองอธิการบดีและคณบดีจำนวนหนึ่ง เป็นกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๑๐ คน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ๓ คน

          ผมมองว่า สภาวิชาการ มอ. "ชง" เรื่องเข้าสู่ที่ประชุมเก่ง   อธิการบดีทำ PowerPoint ใส่ Notebook มานำเสนอภาพใหญ่ในแต่ละประเด็น อย่างน่าประทับใจมาก

          ผมชื่นชมว่า ผู้บริหารของ มอ. มีความตั้งใจในการใช้สภาวิชาการเป็นเครื่องมือในการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริงและแข็งขัน

          ผมขอแสดงความชื่นชมท่านอธิการบดี รศ.ดร.บุญสม   ศิริบำรุงสุข

วิจารณ์   พานิช
๗ ม.ค. ๕๐

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

หมายเลขบันทึก: 72757, เขียน: , แก้ไข, 2012-03-22 15:03:49+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สภามหาวิทยาลัย#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์#สภาวิชาการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)