คำถามสังคมมิติ  เป็นเครื่องมือที่ใช้ถามนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเลือก  คำตอบของนักเรียนจะนำมาวิเคราะห์สถานภาพทางสังคมของนักเรียน

คำถามเชิงบวก :  ถ้าจะชวนเพื่อนไปทานข้าวกลางวัน นักศึกษาจะชวนเพื่อนคนไหนไปด้วย

คำถามเชิงลบ :  ถ้าไปเที่ยวงานพืชสวนโลก นักศึกษาจะไม่เลือกใครไปด้วย