จบลงแล้วค่ะ  ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวัลลี  สัตยาศัย จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคการออกข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบแบบ Multiple choices หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณาจารย์ทุกท่านได้ทราบถึงหลักการและวิธีการในเรื่องดังกล่าวเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนของคณาจารย์  น่าเสียดายแทนอาจารย์บางท่านที่ไม่สามารถเข้าฟังได้ เนื่องจากติดภาระกิจ    อ้อ และโครงการในวันนี้ภาควิชา และหน่วยวิชาการ ยังสามารถใช้ในการเขียน QA ได้ด้วยน่ะค่ะ ในดัชนีที่ 2.5 ซึ่งเป็นข้อมูลของปีการศึกษา 2549   **วันนี้ ดิฉัน จริง ๆ แล้วไม่อยากเขียนเลย *** รับหน้าที่เป็นพิธีกร ก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอย่างไร (ทำบ่อยแล้ว)  ด้วยความตั้งใจในการทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ได้ค้นคว้าข้อมูลมาดำเนินงาน  โดยไม่นึกถึงความ Up date ของข้อมูล ต้องขอประทานโทษท่านวิทยากรด้วย ที่กล่าวตำแหน่งท่านผิดไป  ยัง+ยัง+มี+อีก ชื่อโครงการที่เป็นแบบ Power Poine ก็ไม่ตรงกับชื่อเรื่องในวันนี้ ใครเคยมีประสบการณ์แบบเนี้ยะบาง ดีน่ะค่ะ ที่คณบดี รศ.มาลินี  ธนารุณ ท่านเป็นผู้ใจดี  ไม่ติดใจอะไร ตัวดิฉันเองก็เป็นคนแบบไม่คิดอะไรมาก ถือว่าทำอย่างเต็มที่แล้ว แต่ก็อดนึกขำ ๆ ไม่ได้ว่า คนเรา หากระมัดระวังแล้ว  ถ้าอะไรจะเกิด มันก็ต้องเกิด  จริงมั๊ยท่านผู้อ่าน