7 มหัศจรรย์ ศึกษาชุมชน

เครื่องมือทางมานุษยวิทยา 7 ชนิด ศึกษาวิถีชุมชน

          ประโยชน์ของการเขียน Blog อีกข้อหนึ่ง คือนำความรู้ของเรา จากการที่เราเรียนกับอาจารย์ อ่านจากหนังสือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ นำมาเขียนลง Blog แล้วเก็บไว้อ่านก่อนสอบหรือก่อนลงมือทำงาน ครั้งนี้เลยอยากจะย้อนไปถึงกิจกรรมแรกในการเรียนเทอม 2 เรื่องศึกษาชุมชน พื้นที่ที่กลุ่มเลือก คือ ชุมชนกีฬากลางพัฒนา Block 5” ก่อนลงพื้นที่ อ.หมอตุ๊ (รุจิรา) ได้ให้ความรู้และแนวทางในการทำกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 1

          ศึกษาอะไร à คน สิ่งแวดล้อม และระบบสุขภาพ

          ศึกษาอย่างไร (ใช้เครื่องมืออะไร) à ระบาดวิทยา มานุษยวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ ความครอบคลุมบริการสาธารณสุข แผนชุมชน ฯลฯ

           ศึกษาไปทำไม  à

            เพื่อรู้จักและเข้าใจชุมชน

                •        เพื่อพัฒนาบทบาทตนเอง (เจ้าหน้าที่) ให้สามารถดึงศักยภาพชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาวะตนเอง (ชาวบ้าน) อย่างยั่งยืน

         หลังจากที่เราเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว ก็ต้องมีการศึกษาเอกสารเพิ่มเติมจากหนังสือ และ VCD เรื่อง วิถีชุมชน ของ นพ.โกมาตร ซึ่งก็ทำให้เราได้แนวทางพอสมควร

         การลงพื้นที่เพื่อสำรวจชุมชนกีฬากลางพัฒนา Block 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ใช้เครื่องมือในการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูล คือ เครื่องมือทางวิทยาการระบาด เครื่องมือทางมานุษยวิทยา เครื่องมือทางพฤติกรรมศาสตร์ เครื่องมือ สด.ถย. ตัวชี้วัด Healthy Thailand ของหมู่บ้าน และการเข้าเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน (HCA) ใช้เครื่องมือทางมานุษยวิทยา 7 ชนิด ได้แก่

          1. แผนที่เดินดิน

          2. ประวัติศาสตร์ชุมชน

          3. โครงสร้างองค์กรชุมชน

          4. ระบบสุขภาพชุมชน (แหล่งพึ่งพาทางด้านสุขภาพ)

          5. ปฏิทินชุมชน

          6. ชีวประวัติ

           7. ผังเครือญาติ

          หลังจากการลงชุมชน แล้วกลุ่มจึงได้ร่วมกันสรุปการวินิจฉัยชุมชนกีฬากลางพัฒนา Block 5 ข้อค้นพบ และสิ่งที่ได้เรียนรู้ รวมถึงการวางแผนและบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพด้านระบบบริการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านบริหารจัดการทรัพยากร

          ในสัปดาห์ต่อมาก็มีการนำเสนอทั้ง 4 กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีความต่างกัน จากการนำเสนอทำให้เราได้รู้และเข้าใจชุมชน อีกทั้งได้พัฒนาตนเองอีกด้วย

                                       นันท์นภัส สุขใจ

                              การพัฒนาสุขภาพชุมชน รุ่น 4                               สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

คำสำคัญ (Tags)#สม.4#ศึกษาชุมชน

หมายเลขบันทึก: 72740, เขียน: 15 Jan 2007 @ 15:00 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 22:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)