suleewong

suleewong
จัดทำแผนบ้านตะคลองแล้ง
suleewong เมื่อ อ. 07 ม.ค. 2550 @ 14:35 (131976)
   เมื่อวันที่  17 ธ.ค. 49  เราได้ลงไปศึกษาชุมชนเรื่องการทำแผนชุมชน  โดยเราได้นำความรู้ในวิชาต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน  กลุ่มสูงเนินได้ศึกษาเรื่องการทำแผนชุมชน  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านตะคลองแล้ง  บรรยากาศการจัดทำแผนชุมชนในวันนั้น  สนุกสนานพร้อมทั้งได้สาระความรู้มากมาย  คณะนักศึกษาได้ร่วมกับชุมชนและอาจารย์พี่เลี้ยงร่วมกันค้นหาปัญหาของชุมชน  จัดลำดับความสำคัญ  และค้นหาสาเหตุของปัญหาร่วมกัน  วิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหา  และร่วมกันจัดทำแผนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา  จากวันนั้นทำให้เราได้เรียนรู้ว่า  ปัญหาบางอย่างที่เราคิดว่าสำคัญและควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนหรือเป็นอันดับต้น ๆ แต่ชุมชนอาจคิดว่าไม่เป็นปัญหาหรือไม่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  สำหรับโครงการที่เป็นผลผลิตของการจัดทำแผนชุมชนครั้งนั้น  เราได้โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุบ้านตะคลองแล้ง  โดยเน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ  และเป็นความต้องการของตัวแทนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมจัดทำแผน  และที่สำคัญโครงการนี้เราได้เครือข่ายความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  จาก อสม. ผู้นำชุมชนของเราที่มีอยู่ ได้เสนอที่จะดูแลผู้สูงอายุโดยกลุ่ม อสม. จะช่วยเรื่องออกกำลังกาย  กระจายข่าวสารความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ  นั่นคือผลผลิตดี ๆ ที่เราได้จากชุมชนคือการให้คนในชุมชนดูแลคนในชุมชนด้วยกันเองให้มากที่สุด  เราได้ความสัมพันธ์ที่ดีและประโยชน์ด้านสุขภาพไปพร้อม ๆ กัน                                    ศุลีวงศ์  สนสุผล                                         สม.4 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน suleewong

คำสำคัญ (Tags)#สม.4

หมายเลขบันทึก: 72736, เขียน: 15 Jan 2007 @ 14:27 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)