เห็นภาพห้องเรียนของโรงเรียนหนึ่ง อดที่จะเอาภาพมาให้ดูไม่ได้นี่ถ้าเราเป็นเด็กๆเราคงอยากมาโรงเรียนทุกวันเลย  มันแปลกใหม่กว่าห้องเรียนธรรมดาเป็นไหนๆ        

     

 

ใครมีภาพห้องเรียนเก๋ๆส่งมาได้เลย

 ไปเจอห้องเรียนเก๋ๆอีกรีบเอามาให้ดูกัน

ห้องเรียนข้างล่างนี้เป็นของโรงเรียนปรียาโชติ  นครสวรรค์

น่ารักไหมล่ะ