ช่วงนี้ค่อนข้างห่างหายจากการบันทึกบล็อกที่ Gotoknow แต่ไปพบกันบ่อย ที่ Learners เพราะให้นักเรียน/นักศึกษาสมัครเป็นสมาชิกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่เวปนั้นแล้ว นี่ก็เป็นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่งของ การจัดการความรู้วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมค่ะ