ได้ดูรายการ
Twilight Show” ของคุณไตรภพเมื่อคืนวันที่ 8 มกราคม 2550 ซึ่งมีแขกรับเชิญคือ ดร.สนอง วรอุไร ได้พูดให้ข้อคิดเกี่ยวกับการฝึกจิต ทำใจให้เป็นสมาธิ รู้จักละวางฝึกสติให้เข้มแข็ง ละวางโดยใช้สติเป็นตัวกำหนด ดูแล้วโดนใจมากเลย เพราะเมื่อมีอายุมากขึ้นความวิตกกังวล อีกทั้งความเครียดกับงานทำให้ไม่มีความสุข ซึ่งดร.สนองท่านได้แนะแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิตเพื่อให้ชีวิตมีสุข ให้ทำงานด้วยใจ ทำงานด้วยสติ ทำชีวิตให้อิสระจากการยึดมั่นถือมั่น รู้จักละวางโดยใช้สติเป็นตัวเบรค ทำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข คือ 1) มักน้อย 2) มีสาระ 3) สันโดษ 4) ทำประโยชน์ให้ผู้อื่น

        เมื่อเครียดกับงานเราสำคัญผิดไปว่างานของเราสำคัญมากจึงร้อนรนจนเกินไป ฉุกคิดได้ว่าเราควรทำงานด้วยสติ ดังข้อคิดของดร.สนอง ลดความวิตกกังวล ถ้าเราทำงานด้วยสติ วัน เวลาจะช่วยแก้ปัญหาให้เรา แล้วจะพบกับความสุขเมื่อจิตมีสติ