วันเด็ก ขอเสนอ คำบาลีที่มีใช้ในคำไทย

ทารก แปลว่า ผู้ขีดดินเล่น หรือ ผู้ไปกับพ่อแม่ทั้งสอง

กุมาร แปลว่า ผู้เล่นสนุกสนาน หรือ ผู้อันพ่อแม่ปรารถนา

เยาว์ มาจาก ยุวะ แปลว่า ผู้มีวัยผสมระหว่างเด็กกับคนชรา หรือ ผู้ไปด้วยสามารถความเป็นผู้งดงาม

หมายเหตุ

อันที่จริง ก็ได้อธิบายละเอียดเรียบร้อยแล้วครับ แต่ เน็ตเออเรอร์ ก็เลยเสนอสั้นๆ เฉพาะคำแปลเท่านั้น (สัญญาว่าค่อยอธิบายใหม่วันเด็กปีหน้า ถ้าไม่มรณภาพเสียก่อน 5 5 5)