เริ่มทดลองใช้ gotoknow เพื่อใช้เป็นช่องทางติดต่อกันระหว่างพยาบาลในกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลเกาะช้าง กับหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โดยการแนะนำของน้องจ้อน http://gotoknow.org/practice ก็เลยสนใจทำค่ะต้องขอขอบคุณน้องจ้อนเป็นอย่างสูงนะค่ะ