สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบัน (2)

ทิ้งท้ายการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบัน ด้วยคาถานักวิจัยสถาบัน

    ผมเงียบหายไปหลายวันในการเขียน Blog  มีงานหลายเรื่องที่ผมต้องรับผิดชอบและรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ วันนี้ทางคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบัน โดยมีสำนักงานเลขานุการเป็นเจ้าภาพ ซึ่งผมได้เคยเขียนไว้ใน Blog http://www.gotoknow.org/archive/2005/11/08/18/39/08/e6669

    การสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบัน ในวันนี้เป็นการปูพื้นให้กับบุคลากรสายบริการในการทำวิจัยสถาบัน ซึ่งรศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ได้บรรยายแบบเป็นกันเอง และเรียบง่ายไม่ใช้ศัพท์ทางวิชาการมากนัก ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง ในการบรรยายการวิจัยสถาบันเพื่อตอบคำถามให้กับนักวิจัยสถาบันมือใหม่ ของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ใน 3 ประเด็นหลัก

  • ทำวิจัยเรื่องอะไร  จะทำอย่างไร และจะทำได้หรือ

     ประเด็นสุดท้ายที่จะทำได้หรือ ก็เป็นการเชิญชวนให้ทุกคนได้ลองทำดู ซึ่งวันนี้เป็นเพียงภาคทฤษฎี และการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบันของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้ เพราะหลังจากที่รศ. เทียมจันทร์ บรรยายจบ ก็ต้องลงมือเขียนโครงร่างการวิจัย และรบกวนรศ.เทียมจันทร์ ให้มาเป็นพี่เลี้ยงในภาคปฏิบัติอีก (แต่ยังไม่ได้แจ้งให้อาจารย์ทราบ) เพื่อให้มีผลงานวิจัยสถาบันออกมาเป็นรูปธรรมให้ได้ อาจารย์ยังได้แนะนำให้ลองทำ KM เกี่ยวกับการทำวิจัยสถาบัน และเชิญชวนให้ทำวิจัยสถาบัน 1 งาน 1 เรื่อง  ผมเองคงต้องไปทำปฏิทินงานวิจัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมการทำวิจัยสถาบัน

      ทิ้งท้ายการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบัน ด้วยคาถานักวิจัยสถาบัน

  •  มากไม่หมายความว่าดีกว่า
  • เพิ่มความสามารถด้วยตัวแบบ
  • รู้จักหยิบส่วนสำคัญของข้อมูล
  • รู้จักผู้มีอำนาจตัดสินใจ
  • จัดตารางอย่างมีระเบียบ
  • ยอมรับผลทางลบและสมมติฐานใหม่

     สำหรับตัวผมเองวันนี้มีโจทย์ที่ได้รับมอบหมายมาให้จัดทำคือ ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ที่ต้องไปแสวงหาคำตอบมาให้ได้ครับ วันนี้มีปัญหาเรื่องระบบเครือข่ายเลยไม่ได้มีรูปบรรยากาศการสัมมนามาฝากครับ เอาไว้ Blog ต่อไปจะนำมาลงครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ 

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)